contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

1.-Ciona-og-Corella-ca-230cm-x-4000cm-x-90cm.jpg

_

G. er opptatt av kunstverket som prosess og kunsten som en måte å tenke på. Enkelte av arbeidene har et abstrakt ekspresjonistisk uttrykk, men er i andre tilfeller en utforskning av materielle eller mediale egenskaper.
 Installasjonene er i større grad preget av linjer og bevegelse. Et eksempel er ”Tempoary state”, der materialet møter tegningen som medium. Denne sjangeroverskridende praksisen kjennetegner Gs produksjon ved at hun arbeider i mellomrommene mellom grafikk og keramikk, keramikk og skulptur og keramikk og maleri.

De senere årene har hun også tatt i bruk  foto og video , ofte med dokumentariske innslag som del av en kunstnerisk strategi.