contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

DET POTENSIELLE ROMMET

Det potensielle rommet var et stedsspesifikt kunstprosjekt som hentet sin tittel fra det engelske uttrykket, the potential space, et begrep fra psykologien som beskriver et sted eller en tilstand som rommer fortid, nåtid og framtid. Det potensielle rommet spiller også hen på hvordan mennesket blir seg bevisst sin evne til å skille mellom seg og andre og derved blir i stand til å iscenesette seg selv. Prosjektet var en kunstnerisk undersøkelse av dette temaet og besto av en utstilling og en performativ del.

 I bygningen Klosteret, ble det montert en utstilling av maleri, tegning, foto, video og installasjon av noen av kunstnerne som har atelier i det nedlagte Snekkerverkstedet: Kari Anne Helleberg Bahri, Hanne Kathrine Berg, Karen Ingeborg Bye, Elin Drougge, Riri Klingenberg Green, Kirsten Selmer, Anne Kathrine Stangeland og Bjørn Krogstad.

Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Fritt ord, Asker kommune og Vestregionen, samt støttet av Ida Lorentzen som også sto for velvillig utlån av flere bilder og deltok i en kunstsamtale med journalist og filosof Christian Lysvåg. Musiker Trond Romstad og forfatter Marianne Fastvold stod for innslag under åpningen, som ble foretatt av Askers ordfører Lene Conradi. Alle lokaler ble vederlagsfritt utlånt av Ullevål Universitetssykehus.

Henrik Mestad og Trygve Seim ble hyret inn til å sette opp Den andre mannen i meg i kirkerommet i bygningen Hospitset. Forestillingen bygger på tekster av Olav H Hauge og ble satt opp på Amfiscenen på Nationalteateret i 2013 i regi og utførelse av Henrik Mestad.

Idé og prosjektledelse: Riri Klingenberg Green