contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

 Sti for øye: Kunstnergruppen F36 fra Asker til Fossnes sammen med 30 sommerfuglvinger.
Kunstnergruppen arbeider med tema utrydningstruede plante og dyrearter. De har visualisert historien rundt den vakre sommerfuglen LAKRISMJELTBLÅVINGE

LAKRISMJELTBLÅVINGE

Lakrismjeltblåvinge -F36

Kunstnergruppen F36 ble etablert i oktober 2011, og består av syv kunstnere fra fire forskjellige land med ulike kompetanser innen kunstfeltet. Det er en tverrfaglig gruppe med bred erfaring fra yrkesliv, samt akademisk utdannelse på Bachelor- og Master nivå innen flere felt. Medlemmene i F36 er med i NBK, Boa, Tegnerforbundet, NK, Bkib, Abk og KRO (Sverige) Kunstnergruppen F36 har blant annet utviklet fellesprosjektene Lakrismjeltblåvinge og Noli me tangere. Ved å utvikle kunstprosjekter skal F36 invitere til ettertanke og til å stille spørsmål om samfunnet vi lever i og menneskets rolle i denne sammenheng.

F36 består av: Ana Maria Lopez Maina Movig ,Kirsten Selmer, Pippip Ferner, Stina Gellein Riri Klingenberg Green og Jutta Nestegard.

foto: Riri Green

REVERDIN'S BLUE
An Ecological Art Project, 2012


F36 – (Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer)

Ceramic objects and wild licorice plants

Reverdin’s Blue is a critically endangered butterfly. It is only found on a few specific islands in the inner Oslo Fjord. Their existence is threatened because the plant they depend on for survival, wild licorice, is removed due to urban expansion. In 2010, the Ministry of Environment and Development appointed the Municipality of Bærum to develop and implement a plan to reduce the risk of extinction. The work challenges the viewer to reflect on the complex and fragile interaction between humans and nature. The art project is an installation of 50-60 blue ceramic objects inspired by the color and shape of the butterfly. Wild licorice has been planted among these objects aiming to restore the lost habitat of the butterfly – its’ “lost garden” .The site has been chosen in cooperation with experts from The Botanical Garden /University of Oslo. The project is supported by the County Governor of Oslo and Akershus and the Botanical Garden (University of Oslo).

LAKRISMJELTBLÅVINGE
Et økologisk kunstprosjekt, 2012


F36 – (Pippip Ferner, Stina Gellein, Riri Klingenberg Green, Ana Maria Lopez, Maina Movig, Jutta Nestegard, Kirsten Selmer)

Keramikk og Lakrismjeltplanter

Lakrismjeltblåvinge er en utrydningstruet sommerfugl som nå bare finnes på enkelte øyer i indre Oslofjord. Sommerfuglen er truet fordi Lakrismjeltplanten, som den er helt avhengig av for å overleve, forsvinner som resultat av utbygging og gjengroing. I 2010 fikk Bærum Kommune et spesielt ansvar fra Miljø- og utviklingsdepartementet for å hindre utryddelsen. Installasjonen oppfordrer til refleksjon om det skjøre forholdet mellom menneske og natur. Installasjonen består av 50-60 keramiske objekter som er inspirert av sommerfuglens farge og form. Mellom disse er det plantet Lakrismjelt i et forsøk på å gjenskape Lakrismjeltblåvingens tapte habitat. Plantingsområdet er valgt i samråd med eksperter fra Botanisk hage / Universitetet i Oslo. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Botanisk Hage UiO.