contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

LETTERS TO R

 

Letters to R (Hommage á Rothko). G. søker her å forstå hva det er som fasinerer henne med denne kunstneren
samtidig som hun søker kontroll over glasurenes farger og visuelle kvaliteter. Dette gjør hun ved å gå så nært opptil Rothkos malerier som mulig  – men i hennes eget materiale (keramikk). Underlig nok oppleves arbeidene svært personlig. "En kontakt med horisonten, møte mellom fargeflater, lys og mørke i arbeidet og i meg selv".