contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

TANGLED

 

I serien Tangeled utforsker G. linjen både i todimensjonale og tredimensjonale arbeider, som tegning, grafikk og som porselensformer i rommet. På den måten søker G. å knytte forbindelse mellom flere visuelle utrykksformer.
Det handler om bevegelse, noe midlertidig, noe i stadig forandring.