contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

VENTEROM

Et kunstprosjekt for asylsøkende kvinner fra Vardåsen Asylmottak, Asker. 
Prosjektet ble gjennomført på Dikemark våren 2011. Syv kvinner i alderen 25-65 år, deltok på workshop hver mandag over 16 ganger. Det ble tatt utgangspunkt i kvinnenes egne skisser, som de utførte i leire. Resultatet ble fem individuelt utformede relieffer i keramikk, innenfor samme mal. Tematisk ble kvinnene oppmuntret til å finne inspirasjon i sin egen situasjon. Musikk fra deres egne hjemland: Tsjetsjenia, Iran og Irak ble også brukt som inspirasjonskilde. Arbeidene deres stilt ut i Asker bibliotek i november 2011 og i glassmontre utenfor Bærum Kulturhus i 2103. Prosjektet mottok midler fra
Norske Billedkunstneres Vederlagsfond. 

Arbeidet ble ledet av 
Riri Klingenberg Green og Hanne Katrine Berg