contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

AROUSAL

Arousal tok utgangspunkt i musikken fra albumet Arousal  av Lisa Dillan. I prosjektet  ble det lagt vekt på  metodiske grep som kunne brukes i utvikling av arbeidet med den visuelle  tolkningen av lydene. Fra raske skisser på papir og i leire ble det utarbeidet små skulpturelle gjenstander. 
Prosjektledelse
Riri K Green