contact

Verkensveien 4
1385 Dikemark
Norway

PASSAGES

 

Gjennom å utforske linjen og samtidig å arbeide med linjen som tredimensjonal form og i rommet, søker G. å knytte forbindelser mellom flere visuelle utrykksformer. Arbeidene er løselig  - inspirert av geometri, orden og kaos der G. åpner opp for assosiasjoner til en historie om forandring; om at ingenting er det samme, men i stadig endring.